USPOSABLJANJE ZA VODENJE IN DELO Z LJUDMI

- RAZVOJ KADROV

Udeleženci v okviru programov usposabljanja za vodenje in delo z ljudmi se udeleženci naučijo metod in tehnik dela, ki jim omogočajo boljše poznavanje svojih zaposlenih, načinov komuniciranja, vodenja in upravljanja.

 • Projektno vodenje
 • Metode prenosa znanja v podjetju
 • Reševanje konfliktov
 • Program usposabljanja neposrednih vodij in delovodij
 • Komuniciranje
 • Ustvarjalnost in inovativnosti v podjetju
 • Coaching
 • Kultura organizacije in kultura odnosov
 • Teambuilding
 • Ustvarjalnost in inovativnost za mlade
 • Poslovni bonton

pdf Katalog

O podjetju

Izobraževalni center Štore d.o.o
Teharje 11
3211 Teharje
Tel: 03/425 88 06
Fax: 03/ 425 88 08
E-mail:ic.store@siol.net